Sústava stlačeného vzduchu

Každý z Vás sa pri problémoch s pneumatickým náradím naisto zamyslel či má správne nainštalované vedenie stlačeného vzduchu

Annabelle BRAY (manažerka firmy Chicago pneumatic pre vzduchové náradie horoví):

   „Pokiaľ ide o tlak vzduchu, vyšší neznamená vždy lepší!“

Totižto optimálne vedenie stlačeného vzduchu v skutočnosti zabezpečuje najlepší výkon a trvanlivosť náradia a zároveň zabezpečuje bezpečnosť obsluhy.

SPRÁVNE VEDENIE STAČENÉHO VZDUCHU NA PRVÝ POHĽAD

Vedeli Ste?

Ak nepoužívate sušičku vzduchu, odporúča sa pridať do najnižšieho bodu hlavného vedenia odtokový nástavec. Odstráni cirkulujúcu vodu obsiahnutú v stlačenom vzduchu.

Pred tým ako začnene rozoberať komplikovanejšie procesy mali by sme si prejsť základné pojmy a ich význam:

Čo je to vzduch ?

Vzduch je zmes plynov obklopujúcich zem. Bezfarebný, bez zápachu a chuti, suchý vzduch sa skladá z dusíka, kyslíka a ďalších plynov. Vo väčšine prípadov je v závislosti od kontextu kontaminovaný pevnými časticami, ako je piesok, prach, sadze, peľ a vodná para, ktoré sa výrazne líšia od 0% do 5%.

1. Stlačený vzduch

Pri stlačení sa vzduch stáva médiom na uskladnenie a „prenos“ energie.

Motor pneumatického nástroja premieňa túto energiu stlačeného vzduchu na pohyb (kinetickú energiu). Pre typické vzduchom poháňané nástroje je odporúčaný stlačený dynamický tlak vzduchu na vstupe nástroja 90 psi / 6,3 barov.

Pozrite sa do pneumatickej brúsky:

2. Tlak vzduchu

Tlak vzduchu je sila vyvíjaná vzduchom na jednotku povrchu.

 

Bežne používané jednotky merania tlaku

 • libry na palec štvorcový (psi)
 • bar (b)
 

Statický tlak

Statický tlak je tlak dosiahnutý v uzavretom systéme, keď nástroj nie je v prevádzke.

 

DYNAMICKÝ TLAK

Dynamický tlak je naopak tlak, ktorý sa dosiahne pri prevádzke nástroja. Pri vstupe do nástroja musí dosiahnuť hodnotu 90 psi / 6,3 barov.

Na meranie dynamického tlaku na vstupe nástroja použite tlakomer s prívodom T a spustite nástroj.   V špecifických prípadoch, keď sa nástroje dodávajú s regulátorom vzduchu, ako sú pneumatické brúsky, použite brúsku a pred meraním aplikujte obvyklú posuvnú silu.

3. Prúd vzduchu

Prúd vzduchu je množstvo vzduchu, ktoré prechádza povrchom za jednotku času.

Bežne používané jednotky merania prúdu vzduchu

 • kubické stopy za minútu (cfm)
 • liter za sekundu (l/s)

Nech vaše nástroje plnia ich sľub!

Hodnoty, ktoré môžete čítať v katalógoch väčšiny výrobcov nástrojov (ako napríklad „krútiaci moment“, „spotreba vzduchu“, „cykly údržby“…), sa merajú pri štandardnom dynamickom tlaku vzduchu 90 psi / 6,3 barov.

Vzťahuje sa na tlak potrebný na vstupe nástroja.

V mnohých prípadoch je rozdiel medzi katalógovou hodnotou výkonu (t. j. krútiacim momentom, rýchlosťou otáčania…) a tým, čo nástroj skutočne dodáva na pracovisku, spôsobený poklesom tlaku, ku ktorému dochádza hlavne v úseku medzi koncom potrubia a nástrojom.

Aby sa zabezpečila vysoká produktivita a úspory energie, poklesy tlaku by sa mali minimalizovať.

2. Vyberte si správny kompresor

Kompresor hrá hlavnú úlohu v sústave stlačeného vzduchu. Pri dimenzovaní zariadenia na stlačený vzduch musí byť urobených niekoľko rozhodnutí, aby vyhovovali okamžitým potrebám užívateľa, ako aj zohľadňovaniu budúcich potrieb rozširujúcich projektov. Východiskovým bodom musí byť vždy špecifická aplikácia, ktorá bude používať stlačený vzduch.

Preto sme uviedli 10 vecí, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere správneho kompresora:

 1. Určte svoj typ použitia: kutilský – profesionálny – priemyselný
 2. Definujte nástroje, s ktorými budete pracovať, aby ste zhodnotili celkové požiadavky na dodávku Voľného Vzduchu (FAD). FAD sa často vyjadruje v cfm (kubických stopách na meter) alebo l/m (liter za minútu)

 3. Určte svoju frekvenciu užívania: príležitostná – občasná – častá

 4. Určte rozmerové požiadavky vášho stroja: pevné, pohyblivé alebo vzdialené zariadenie – horizontálna alebo vertikálna nádoba

 5. Určte maximálny možný hľuk sústavy, ktorý potrebuje pre komfort na pracovisku
 6. Určte svoje elektrické požiadavky
 7. Určte veľkosť vašej nádoby

 8. Určte príslušenstvo, ktoré potrebujete

 9. Skontrolujte označenie kvality ponúkanej sústavy

 10. Skontrolujte jednoduchosť údržby, dostupnosť súčiastok a servis

3. Výber príslušenstva vzduchového potrubia

Pri výbere správneho príslušenstva je prvým krokom identifikácia 4 kľúčových hodnôt nástroja, ktoré poskytuje výrobca

1. Veľkosť prívodu pneumatického vedenia

2Typ prívodu pneumatického vedenia. Každý nástroj je buď NPT (National Pipe Thread) alebo BSP (British Standard Pipe). Vyberte zodpovedajúce príslušenstvo alebo použite vhodné adaptéry BSP/NPT.

3. Spotreba vzduchu prístroja v dynamickom tlaku

4. Odporúčaná veľkosť priemeru hadice (ID)

 

Ako príklad, pre Chicago Pneumatic, nájdete tieto informácie v našich tlačených alebo online katalógoch.

Väčšina tlakových poklesov nastáva medzi koncom potrubia a nástrojom. Výber správneho príslušenstva vzduchového potrubia je rozhodujúci pre zabezpečenie správneho fungovania vašich nástrojov a produktivity vašich aplikácií.

Odporúčaná montáž Vzduchového Potrubia od Chicago Pneumatic:

Pre prípravu vzduchu pred pneumatickým nástrojom je prvým odporúčaným príslušenstvom FRL (filter, regulátor a mazadlo). Tento prvok je nevyhnutný na zabezpečenie správneho prúdu vzduchu a tlaku na vstupe do nástroja.

Pre maximalizáciu výhod používania FRL sú 3 pravidlá, ktoré potrebujete vedieť.

1. VŽDY POUŽÍVAJTE 1 FRL NA 1 NÁSTROJ

Aby sa zabezpečil najlepší výkon, výrobcovia pneumatických nástrojov odporúčajú zariadiť jednu jednotku FRL na jeden nástroj. Ak je viac ako jeden nástroj pripojený k tej istej jednotke FRL, tlak vzduchu a mazanie vzduchu sa rozriedia medzi rôzne vzduchové nástroje, preto nebudete mať úžitok z funkcie regulátora.

2. MAZANIE JE KĽÚČOM

Žiadne mazanie = nižšia výkonnosť a kratšia životnosť nástroja.

Na správne používanie vášho FRL vždy používajte olej na vzduchové nástroje a nastavte mazadlo na 2 kvapky oleja za minútu v dynamickom tlaku.

3. ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA

3 veci, ktoré treba pravidelne robiť:

 • FILTER: Ak váš filter nemá automatický režim, odstráňte extra vodu a vyčistite častice vo vstupnom filtri. Tieto častice môžu spôsobiť nadmerné opotrebovanie valca, lopatiek rotora a ložiska.
 • REGULÁTOR: Skontrolujte správne fungovanie regulátora.
 • MAZADLO: Zabezpečte dostatočné množstvo oleja.

 

POUŽÍVAJTE SPRÁVNY OLEJ!

 Protecto-Lube Air tool, špeciálne pripravený na splnenie potreby rotačných a piestových vzduchových nástrojov.

 1. Priemer

  Všeobecne platí, že najlepšie je udržiavať priemery hadíc veľké, aby sa znížili poklesy tlaku. Vždy sa riaďte odporúčaniami výrobcu nástroja, ktoré sú uvedené ako „Vnútorný Priemer (ID)“ alebo „minimálna veľkosť hadice“.

  Ak chcete znížiť pokles tlaku, zvážte celkovú dĺžku, aby ste zmenšili priemer hadice. Priemer hadice by ste mali zväčšiť o jednu veľkosť na každých 10 m dĺžky hadice.                             (napr. ak odporúčaná veľkosť hadice pre váš nástroj je 8 mm, postupujte podľa odporúčania pre 5-metrovú hadicu, ale ak potrebujete 10-metrovú hadicu zväčšte ju na 10 mm hadicu.)

 2. Dĺžka

  Čím kratšia je dĺžka, tým lepšie pre vašu sústavu. Pre dostatočnú pohyblivosť a obmedzené poklesy tlaku vzduchu odporúčame použiť hadice s dĺžkou 3 m až 5 m.

  Ak potrebujete použiť dlhšie hadice, vezmite do úvahy, že zväčšenie dĺžky hadice zvyšuje poklesy tlaku vzduchu. V priemere zvážte pokles tlaku 14,5 psi / 1 bar každých 5 m.

 3. Materiál Existujú rôzne typy hadíc, v závislosti od pracovného prostredia, môžete si vybrať medzi PVC, polyuretánovými alebo gumovými hadicami. Ak chcete urobiť správnu voľbu, nezabudnite vziať do úvahy pružnosť hadice, jej hmotnosť a odolnosť voči prostrediu (trenie, iskra, teplota…).

  Hadice existujú v rôznych tvaroch, rovné, krátke (whip) alebo špirálové a môžu byť vybavené hadicovými navijakmi alebo nie. Bez ohľadu na to, čo si vyberiete, musíte sa uistiť, že ste si vybrali správny priemer, zvážte dĺžku a požiadavky na materiál.

Dvojica spojka/vsuvka sa používa na pripojenie hadíc a whip hadíc. Nakoniec budete tiež používať samostatné konektory/spojky (vsuvky, hadicové konektory…) na pripojenie FRL, vzduchových poistiek a nástrojov. Na zaistenie správneho vzduchového zariadenia

Toto sú 4 veci, ktoré treba vedieť o výbere páru spojka/vsuvka:

Viete, v akom poradí je potrebné namontovať pár spojka/vsuvka?

Spojka je vždy umiestnená na strane rozvodu vzduchu

Vsuvka je vždy umiestnená na strane „whip hadice“

 

Vyhnite sa použitiu dvojice spojka/vsuvka na vstupe do nástroja!

Väčšina nástrojov má „samičku“ vnútorný prívod vzduchu, preto by ste mali na pripojenie náradia vždy použiť konektor „samčeka“ do hadice. Použitie dvojice spojka/vsuvka by vytvorilo tuhosť na vstupe do náradia a zvýšilo by riziko poškodenia.

Odporúčame použiť konektor Chicago Pneumatic Air Flex, ktorý sa otáča o 360°. Zabezpečuje lepšiu flexibilitu, ergonómiu a bezpečnosť pre obsluhu. Tento typ konektora navyše znižuje poklesy tlaku v dôsledku jeho konštrukcie.

Varovanie! Tento konektor Air Flex nie je vhodný pre perkusné nástroje

4. Bezpečnostné zameranie

Stlačený vzduch, dokonca aj nízky, môže spôsobiť množstvo materiálnych a fyzických poškodení, niekedy aj bez toho, aby ste si to pred poškodením všimli.

10 bezpečnostných odporúčaní, ktoré by ste mali dodržiavať:

 1. Nikdy nesmerujte stlačený vzduch smerom k osobe.
 2. Pri výbere vzduchového vedenia sa uistite, že všetky potrubia, hadice a spoje sú dimenzované na maximálny tlak kompresora.
 3. Vzduchové hadice by sa mali udržiavať bez mastnoty a oleja, aby sa znížila možnosť poškodenia.
 4. Hadice by mali byť vedené naprieč podlažiami alebo uličkami tak, aby sa zabránilo pádu a zakopnutiu personálu. Ak je to možné, prívodné hadice vzduchu by mali byť zavesené nad hlavou alebo inak umiestnené, aby umožnili účinný prístup a ochranu pred poškodením

 5. Konce hadíc musia byť zaistené, aby sa predišlo vystreleniu (whiplashu), ak dôjde k náhodnému prerezaniu alebo zlomeniu. Uzatváracie ventily prívodu vzduchu by mali byť umiestnené čo najbližšie k miestu prevádzky.

 6. Pred odpojením pneumatického nástroja sa uistite, že prívod vzduchu na regulačnom ventile je vypnutý (pokiaľ nie je vybavený rýchlovypínacími zástrčkami).
 7. Nikdy nepoužívajte stlačený vzduch na čistenie nečistôt a prachu z oblečenia alebo z pokožky.
 8. Pravidelne kontrolujte, či sa na vzduchovom potrubí nenachádzajú chyby, a okamžite opravte alebo vymeňte akékoľvek chybné zariadenie.

 9. Oprávnení a vyškolení pracovníci sú jediní, ktorí servisujú a udržujú zariadenia vzduchových potrubí.
 10. Obsluha by mala nosiť PPE (Osobné Ochranné Vybavenie).

 

Chráňte svojich operátorov pred účinkami vystrelenia spoja vzduchového vedenia.

Keď sa spoj uvoľní z tlakovej hadice alebo je poškodená hadica, hadica začne vyfukovať nadmerné množstvo vzduchu nekontrolovateľným spôsobom, čo spôsobuje nekontrolovateľný pohyb hadice. Môže to spôsobiť zranenie, poškodenie pracoviska a prostredia.

Spôsob, ako sa uistiť, že sa tak nestane, je použitie Vzduchovej Poistky. Znižuje pravdepodobnosť možného nebezpečenstva vystrelenia hadice spôsobeného prasknutím hadice alebo odpojením spoja. Rýchlo vypne napájanie a automaticky sa resetuje, akonáhle sa obnoví protitlak v potrubí.

Vzduchová poistka je ideálne pripojená priamo na FRL (za použitia dvojitého konektoru „samček“/“samička“).

 

Vedeli Ste?

Neexistujú žiadne medzinárodné predpisy o bezpečnostných pravidlách v sústavách na stlačený vzduch. Dve základné pravidlá sú uvedené nižšie:

 • OSHA (Úrad pre Bezpečnosť a Ochranu zdravia pri Práci) – pokrýva trh USA,
 • Smernica o Strojoch CE pre Európsky Trh.

Okrem toho by krajiny mali mať miestne prísnejšie pravidlá.